Bahagian Khidmat Pengurusan

KETUA JABATAN

 2021 SUB BKP


Nama :

Puan Fadzilah Binti Fadzil
 

VISI

Menyediakan khidmat pengurusan yang berkualiti dalam mendokong sistem penyampaian perkhidmatan KPM.

MISI

Peneraju kecemerlangan tadbir urus yang berkualiti dan berinovasi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia

OBJEKTIF

 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi Mengurus hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi.
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan pengurusan perolehan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi.
 3. Merancang, mengurus dan melaksana program utama Kementerian dan khidmat nasihat protokol.
 4. Merancang, menyelaras dan mengurus sistem pengurusan rekod secara sistematik dan sempurna di Kementerian dan agensinya.
 5. Merancang, mengurus dan melaksana pengurusan dan keselamatan bangunan merangkumi penyelenggaraan sivil, elektrikal, mekanikal, keselamatan fizikal dan pengurusan lalulintas di Kompleks E, KPM.

FUNGSI

 1. PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN
 1. KEWANGAN
 1. PENGURUSAN PEROLEHAN DAN ASET
 1. PENGURUSAN MAJLIS
 1. PENGURUSAN REKOD
 1. KESELAMATAN DAN PENYELENGGARAAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Bahagian Khidmat Pengurusan Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berjanji Akan :

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BKP STRUKTUR BAHARU 06092019 page 001

HUBUNGI 

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 6, Blok E8, 
Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya.
03-8884 6165 / 6163 03-8889 5235 / 03-8884 6098 bkp