Bahagian Khidmat Pengurusan

KETUA JABATAN

 2021 SUB BKP


Nama :

Puan Fadzilah Binti Fadzil
 

VISI

Menyediakan khidmat pengurusan yang berkualiti dalam mendokong sistem penyampaian perkhidmatan KPM.

MISI

Peneraju kecemerlangan tadbir urus yang berkualiti dan berinovasi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia

OBJEKTIF

 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi Mengurus hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi.
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan pengurusan perolehan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi.
 3. Merancang, mengurus dan melaksana program utama Kementerian dan khidmat nasihat protokol.
 4. Merancang, menyelaras dan mengurus sistem pengurusan rekod secara sistematik dan sempurna di Kementerian dan agensinya.
 5. Merancang, mengurus dan melaksana pengurusan dan keselamatan bangunan merangkumi penyelenggaraan sivil, elektrikal, mekanikal, keselamatan fizikal dan pengurusan lalulintas di Kompleks E, KPM.

FUNGSI

 1. PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN
  • Pengurusan hal ehwal pentadbiran bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi dan Unit di bawah Pengurusan Tertinggi KPM.
  • Pengurusan hal ehwal perkhidmatan bagi pegawai-pegawai di Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi, Unit bawah Pengurusan Tertinggi dan BKP.
  • Pengurusan Kenderaan Fleet Kementerian (SPANCO).
 1. KEWANGAN
  • Merancang dan melaksanakan pengurusan akaun Bahagian dan Unit-unit di bawah Pengurusan BKP bagi 3 aktiviti utama (Pengurusan Tertinggi, Khidmat Pengurusan dan Unit Komunikasi Korporat- bagi Bahagian Pusat Tanggungjawab (PTJ) 140201 dan Sistem Perancangan dan Kawalan Perbelanjaan (eSPKB).
  • Mengurus dan mengakaunkan terimaan dan hasil serta menyediakan Penyata Pemungut di peringkat Bahagian.
  • Menyelaras, menyedia dan mengemukakan jawapan / maklumbalas pertanyaan / teguran Jabatan Audit Negara / Bahagian Audit Dalam / naziran serta laporan secara berkala kepada Bahagian Kewangan dan Bahagian Akaun mengikut   tempoh yang telah ditetapkan.
 1. PENGURUSAN PEROLEHAN DAN ASET
  • Merancang, menyelaras dan menguruskan perolehan bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi, Unit di bawah Pengurusan Tertinggi dan bahagian.
  • Merancang, menyelaras dan menguruskan aset bagi Pejabat Anggota Pentadbiran, Pejabat Pengurusan Tertinggi, Unit di bawah Pengurusan Tertinggi dan bahagian.
 1. PENGURUSAN MAJLIS
  • Merancang, mengurus dan melaksana program utama Kementerian dan khidmat nasihat protokol.
  • Menguruskan pasukan protokol Kementerian.
 1. PENGURUSAN REKOD
  • Membangunkan klasifikasi fail berdasarkan klasifikasi fail Arkib Negara.
  • Melaksanakan sistem pengurusan rekod elektronik secara berpusat di Kementerian (DDMS).
  • Menguruskan Registri Berpusat Kementerian.Melaksanakan program kesedaran pengurusan rekod melalui khidmat nasihat, kursus dan taklimat.
  • Menyelaras pelantikan pegawai pengelas, pendaftar rahsia, pegawai keselamatan berjadual dan pegawai/pembantu tadbir rekod jabatan.
  • Melaksanakan inspektorat pengurusan rekod bagi mematuhi perundangan dan peraturan pengurusan rekod melalui Tim Inspektorat Pengurusan Rekod.
  • Mengurus dan memastikan pelupusan rekod dilaksanakan secara sistematik di Kementerian.
  • Menguruskan dokumen terperingkat mengikut Akta Rahsia Rasmi dan Arahan Keselamatan.
 1. KESELAMATAN DAN PENYELENGGARAAN
  • Merancang, mengurus dan melaksana pengurusan dan keselamatan bangunan merangkumi penyelenggaraan sivil, elektrikal, mekanikal, keselamatan fizikal dan pengurusan lalu lintas di Kompleks E, KPM.
  • Merancang, mengurus ruang pejabat melalui Jawatankuasa Pengurusan Ruang Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia.
  • Merancang, mengurus dan menyelia penggunaan kemudahan gunasama Kementerian.
  • Memantau penyelesaian aduan oleh kontraktor penyelenggaraan lantikan JKR.

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Bahagian Khidmat Pengurusan Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berjanji Akan :

 • Memastikan pengemaskinian Buku Perkhidmatan Kerajaan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima surat bagi urusan pertukaran keluar pegawai.
 • Memastikan pembayaran bil dalam tempoh 14 hari bekerja setelah menerima bil dan dokumen yang lengkap.
 • Memastikan pelaksanaan Inspektorat Pengurusan Rekod KPM sekali setahun.
 • Melaksanakan Program Kesedaran Pengurusan Rekod KPM 2 kali setahun.
 • Menguruskan permohonan Kad Akses bagi semua anggota yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam tempoh 7 hari bekerja setelah menerima borang lengkap dari pemohon.
 • Memastikan aduan kerosakan mekanikal, elektrikal, kerja kejuruteraan awam dan pembersihan di Kompleks E, KPM diberi akuan terima oleh kontraktor dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan diterima.
 • Mengurus dan menyelaras kemudahan Dewan Serbaguna, bilik-bilik mesyuarat, bilik perbincangan dan ruang sidang media serta bilik jamuan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tempoh tempahan diterima.

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BKP STRUKTUR BAHARU 06092019 page 001

HUBUNGI 

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 6, Blok E8, 
Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya.
03-8884 6165 / 6163 03-8889 5235 / 03-8884 6098 bkp
 • Hits: 56717

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 September 2023, 15:09.