Bahagian GENIUS

KETUA JABATAN

kj GENIUS


NAMA :

Dr. Noraisah binti Spahat
 

VISI

Memacu Insan Berkualiti, Meraikan Kepelbagaian Bakat, Negara Terbilang

MISI

Menyerlahkan kepelbagaian potensi dan bakat individu bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti untuk memenuhi keperluan negara.

OBJEKTIF

Maklumat sedang dikemaskini

FUNGSI

Fungsi Bahagian GENIUS, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut :

 

PIAGAM PELANGGAN

 Maklumat sedang dikemaskini

CARTA ORGANISASI

CARTA JAWATAN 2019 page 001

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian GENIUS, 
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 3, Blok Podium,
Menara Usahawan, Persiaran Perdana,
Presint 2,
62652 Putrajaya.

 03-8880 5151/5147  03-8880 5166