Bahagian GENIUS

KETUA JABATAN

kj GENIUS


NAMA :

Dr. Noraisah binti Spahat
 

LATAR BELAKANG 

Pada 30 Mei 2018, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri, Bahagian PERMATA, secara rasminya telah dipindahkan dari Jabatan Perdana Menteri (JPM) ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Keputusan perpindahan ini adalah relevan dan bersesuaian dengan tujuan dan objektif penubuhan kesemua Program PERMATA yang menyediakan pendidikan berkualiti dari awal usia kanak-kanak sehinggalah ke peringkat pra-universiti. Jemaah Menteri pada 5 April 2019 telah bersetuju supaya nama PERMATA ditukar kepada GENIUS selaras dengan pembaharuan struktur tadbir urus Program tersebut. Manakala YB Menteri Pendidikan Malaysia pada 25 Mei 2019 telah bersetuju dengan penggunaan nama baharu termasuk enam (6) Program yang berada di bawah Program GENIUS. Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.16/2019 pada 8 Julai 2019 yang dipengerusikan oleh YB Menteri Pendidikan juga telah bersetuju bahawa Program GENIUS Insan dikekalkan di bawah Program GENIUS menjadikan jumlah program di bawah Bahagian GENIUS kepada 7 program kesemuanya.

Program GENIUS ditubuhkan bermula tahun 2006 dengan kerjasama daripada pelbagai agensi Kerajaan dan bukan Kerajaan yang terdiri daripada pakar-pakar yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan tema ‘Setiap Anak PERMATA Negara’, Program GENIUS mengalu-alukan kanak-kanak dan remaja dari setiap kehidupan, dengan matlamat menyediakan platform yang dapat mencungkil potensi dan menggilap bakat mereka untuk menghasilkan generasi Malaysia ke tahap terkemuka dan membanggakan. Program GENIUS juga ditubuhkan sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan kebangsaan sedia ada selain mewujudkan kesinambungan pendidikan bagi anak-anak Malaysia sejak lahir hingga dewasa (from cradle to career) dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengejar kecemerlangan.

7 inisiatif Program GENIUS ini diselaraskan oleh Bahagian GENIUS. 7 inisiatif tersebut adalah:

  • GENIUS NEGARA

Terdapat banyak penyelidik termasuk kajian neuroscience menunjukkan bahawa potensi kanak-kanak mampu diransang pada tahap terbaik pada peringkat awal kehidupan, terutamanya daripada kehamilan hingga usia tiga tahun. Kanak-kanak memerlukan pemakanan, perlindungan, rangsangan, persekitaran emosi, fizikal dan intelektual yang mampu memberi impak positif ke atas perkembangan otak dan seterusnya mempengaruhi perkembangan pertuturan dan bahasa, ilmu kognitif dan kemahiran sosial. Program GENIUS Negara menyediakan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak berkualiti kepada kanak-kanak di bawah umur 4 tahun terutamanya dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah. Program ini membolehkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun bermain sambil belajar serta menerokai bidang-bidang kegemaran mereka. Perkembangan menyeluruh kanak-kanak juga dibentuk dengan menggalakkan mereka mengguna kelima-lima deria mereka dalam proses memerhati, meniru, meneroka, cuba-jaya, mengaplikasikan terhadap persekitaran di sekeliling sehingga menjadi sebahagian daripada kebiasaan mereka. Proses rangsangan minda kanak-kanak dibuat secara sistematik dan tersusun melalui 3 kaedah utama iaitu meneroka, mencuba dan mengalami sendiri melalui aktiviti permainan.

  • GENIUS@PINTAR

Murid pintar dan berbakat mempunyai IQ melebihi 130 (mengikut skor ujian Wechsler Intelligence Scale) dan mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi serta mempunyai tingkah laku ‘idiosynchrotic’. Mereka memerlukan sistem pendidikan yang lebih luwes agar potensi mereka dapat dilonjakkan ke tahap yang lebih tinggi dan jika tidak diberikan pendidikan yang sesuai, mereka akan menjadi “underachievers”. Program GENIUS@Pintar tercetus kerana satu program khusus diperlukan bagi memenuhi keperluan pelajar-pelajar ini. Program GENIUS@Pintar dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Program GENIUS@Pintar menawarkan empat aktiviti pendidikan pintar dan berbakat di Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM iaitu;

(a)       Program Pencarian Dan Pengurusan Bakat;

(b)       Program Pendidikan Menengah;

(c)        Program Pengayaan; dan

(d)       Program Pra-Universiti.

Program pencarian dan pengurusan bakat murid pintar dan berbakat melibatkan beberapa saringan yang perlu dilepasi bagi setiap murid iaitu Ujian UKM1, Ujian UKM2, Program Perkhemahan Cuti Sekolah (PPCS) dan Ujian UKM3. UKM1 dan UKM2 merupakan dua bentuk ujian saringan kepintaran kognitif berasaskan piawaian dunia yang telah dibina pada tahun 2008 dan mula digunakan pada bulan Mac 2009. Ujian-ujian ini menggunakan pendekatan adaptive testing iaitu ujian ‘mengikut keupayaan murid untuk menjawab’ bagi mereka berumur 8 hingga 15 tahun. Kolej GENIUS@Pintar juga melaksanakan pendidikan menengah rendah dan menengah tinggi dengan menggunakan kurikulum kebangsaan yang ditambah nilai dengan ciri-ciri mampatan (compacting), pengayaan (enrichment) dan pecutan (acceleration) mengikut kebolehan kognitif murid. Sehingga 2018 seramai 1,057 orang murid telah diterima masuk ke Kolej GENIUS@Pintar Negara, UKM.

  • GENIUS INSAN

Program GENIUS Insan dilaksanakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mulai 12 Mac 2010. Program ini merupakan perluasan Program GENIUS@Pintar dengan memberi fokus kepada pelajar pintar dan berbakat beragama Islam bagi melahirkan ilmuwan, teknokrat, pemimpin, pembibit reka serta pemikir Islam masa depan yang mampu menghubung kait dan menyepadukan ilmu sains, teknologi, matematik dan seni dengan ilmu Aqli dan Naqli. Mereka dididik supaya berani, berketerampilan, bersahsiah tinggi, petah, berbudi, beradab dan bertakwa. Pencarian pelajar pintar dan berbakat bagi Program GENIUS Insan bermula seawal umur 8 tahun sehingga 15 tahun. Setiap murid juga perlu melepasi Ujian UKM1, Ujian UKM2 dan Kem Mukhayyam Al-Abrar. Kompleks Kolej GENIUS Insan telah dibina bagi menampung pelajar Program GENIUS Insan di dalam kampus USIM dan mula beroperasi pada tahun 2015. Sehingga tahun 2018, seramai 185 orang murid sedang mengikuti program ini di Kolej GENIUS Insan.

  • GENIUS SENI

Program GENIUS Seni merupakan usaha bagi membangunkan modal insan dengan menggilap kanak-kanak yang berbakat besar dan berpotensi tinggi khususnya untuk memantapkan program pendidikan seni koir, tari dan muzik kepada murid-murid berumur seawal 7 tahun hingga 18 tahun. Pemilihan diadakan melalui sesi uji bakat dengan syarat berdaya saing bagi melahirkan peserta dan kumpulan yang terbaik. Program ini diletakkan di bawah kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia selaku agensi pelaksana. Program GENIUS Seni terbahagi kepada 3 kategori seni iaitu GENIUS Seni Koir dan Seni Tari yang dikelolakan oleh JKKN dan GENIUS Seni Muzik yang dikelolakan oleh Istana Budaya. Setiap kategori GENIUS Seni mempunyai dua peringkat mengikut umur iaitu GENIUS Seni bagi murid berumur 7 hingga 12 tahun dan GENIUS Seni Remaja bagi mereka berumur 13 hingga 18 tahun. Sehingga 2018, seramai 1,445 orang murid telah menyertai program ini.

  • GENIUS REMAJA

Program GENIUS Remaja telah diilhamkan sebagai strategi bersepadu berteraskan prinsip pembangunan remaja positif bagi menangani isu-isu remaja berisiko yang semakin berleluasa. Program GENIUS Remaja dilaksanakan dengan kerjasama UKM melalui Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM bermula pada 5 Januari 2010. Program GENIUS Remaja mengetengahkan 2 program utama iaitu Komuniti PERKASA (community-based empowerment) dan Kem PERKASA (camp-based intervention). Objektif program ini adalah untuk memperkasa dan membangunkan remaja berdasarkan kekuatan atau aset mereka sendiri. Pusat Komuniti GENIUS Remaja telah dibangunkan di kawasan PPR Seri Pantai, PPR Pantai Ria, Perumahan Awam Desa Rejang dan PPR Kg. Muhibah. Antara program dan kelas yang disediakan di pusat-pusat komuniti ini ialah kelas kek dan pastri, kelas vokal dan muzik, kelas fotografi, kelas kecantikan, kelas Bahasa Inggeris dan kelas Fardu Ain. Semenjak dilaksanakan pada tahun 2010, Program Komuniti GENIUS Remaja telah berjaya melibatkan seramai 5,851 orang remaja

  • GENIUS KURNIA

GENIUS Kurnia merupakan program intervensi awal untuk kanak-kanak autisme antara umur 2 tahun sehingga 6 tahun. Program ini ditubuhkan susulan daripada penyelidikan, pemerhatian serta lawatan ke pusat-pusat autisme di luar negara dan telah diputuskan supaya sebuah pusat autisme dibangunkan di negara ini. Matlamat utama pusat autisme ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan intervensi awal kepada kanak-kanak autisme bagi mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, menyediakan mereka untuk pendidikan ke aliran perdana serta meningkatkan kesedaran orang awam mengenai autisme. Pusat GENIUS Kurnia telah dibina di Sentul, Kuala Lumpur dan telah mula beroperasi mulai November 2015. Pusat ini menawarkan 3 aktiviti teras iaitu Program PraSekolah, Program Sokongan Keluarga dan Program Pendidikan Komuniti. Sehingga 2018, seramai 472 orang kanak-kanak autisme telah ditempatkan di Pusat GENIUS Kurnia dan 249 orang kanak-kanak dari Pusat GENIUS Kurnia telah berjaya memasuki ke sekolah aliran perdana sama ada di sekolah KPM mahupun swasta.

  • GENIUS STEM TALENT

Program yang bermula pada Oktober 2017 ini adalah untuk memastikan pelajar lepasan Program GENIUS@Pintar dan Program GENIUS Insan yang merupakan ‘top performers’ dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) mengekal dan meningkatkan kebolehan untuk mencapai setinggi-tinggi potensi, mengetahui arus perkembangan dan mengerat hubungan dengan negara walaupun berada di perantauan dan bersedia untuk menerima cabaran yang lebih besar demi kemajuan diri dan negara. Tiga aktiviti teras GENIUS STEM Talent (PST) adalah membangunkan sistem pusat pengumpulan dan penyimpanan data bakat GENIUS STEM serta pelajar pintar dan berbakat yang menyertai Program Pencarian dan Pengurusan Bakat, menyelaraskan keperluan negara dalam bidang STEM dan mengatasi brain drain dengan memanfaatkan kebolehan bakat-bakat GENIUS STEM serta pelajar-pelajar pintar dan berbakat dan mewujudkan satu platform komunikasi atas talian bagi pelaksanaan program pementoran (mentor mentee) dan penilaian berkala serta penyampaian maklumat yang berkesan antara PST dan komuniti atas talian.

VISI

Memacu Insan Berkualiti, Meraikan Kepelbagaian Bakat, Negara Terbilang

MISI

Menyerlahkan kepelbagaian potensi dan bakat individu bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti untuk memenuhi keperluan negara.

OBJEKTIF

Maklumat sedang dikemaskini

FUNGSI

BIL.

FUNGSI

BAHAGIAN GENIUS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Fungsi Bahagian GENIUS, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut:

1.

Merancang hala tuju, membangunkan program, menetapkan senarai aktiviti, menggubal dasar dan membangunkan Key Performance Indicator (KPI) yang merangkumi:

(a)          Program-Program yang berada di bawah tadbir urus Bahagian GENIUS iaitu; GENIUS Negara, GENIUS Kurnia dan GENIUS STEM Talent; dan

(b)          Program yang berada di bawah pelaksanaan Agensi Pelaksana; GENIUS@Pintar (UKM), GENIUS Seni (JKKN), GENIUS Insan (USIM) dan GENIUS Remaja (UKM).

2.

Menyelaras keperluan program yang melibatkan peruntukan, pelaksanaan sesi libat urus (engagement) dengan pelbagai pihak, pengurusan data/maklumat berkaitan dan lain-lain.

3.

Melaksanakan aktiviti-aktiviti program yang berada di bawah tadbir urus Bahagian iaitu berkaitan Program GENIUS Negara, GENIUS Kurnia dan GENIUS STEM Talent

4.

Melaksanakan fungsi pengurusan selaras dengan status sebagai Pusat Tanggung Jawab (PTJ) yang melibatkan program di bawah kawalan Bahagian meliputi Program GENIUS Negara, GENIUS Kurnia dan GENIUS STEM Talent iaitu:

(a)          pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi

(b)          pengurusan kewangan;

(c)          pengurusan pembangunan; dan

(d)          pentadbiran.

5.

Memantau pelaksanaan hala tuju semua Program GENIUS termasuk aktiviti yang berkaitan dengan fungsi pengurusan

6.

Memantau prestasi KPI Bahagian bagi tujuan penilaian, di mana penilaian ini mempunyai kaitan dengan Zero Based Budgeting (ZBB) bagi tujuan memohon peruntukan mengurus (OE) tahunan

7.

Melaksanakan kajian impak ke atas Program GENIUS dan penilaian semula prosedur bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Program

8.

Mengurusetiakan Mesyuarat dan Jawatankuasa yang telah diputuskan penubuhannya melalui Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan lain-lain seperti Majlis Program GENIUS dan Jawatankuasa Pelaksanaan Program GENIUS

9.

Melaksanakan fungsi sebagai pengkhidmat (staffing) dan urus setia kepada Yayasan GENIUS Malaysia

10.

Mengurusetiakan akaun amanah Tabung Kesejahteraan Kanak-Kanak Sedunia (TKKKS)

11.

Menyediakan pelaporan dan maklum balas kepada Mesyuarat dan Jawatankuasa di pelbagai peringkat seperti Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan, Parlimen dan lain-lain.

 

PIAGAM PELANGGAN

 Maklumat sedang dikemaskini

STRUKTUR ORGANISASI

CARTA JAWATAN 2019 page 001

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian GENIUS 

Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 3, Blok Podium,

Menara Usahawan, Persiaran Perdana,

Presint 2,

62652 Putrajaya

 

 03-8880 5151/5147  03-8880 5166  
  • Hits: 43224

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 07 Mei 2021, 21:12.