Bahagian Audit Sekolah

KETUA JABATAN

KJ SUB BAS Azmi Mohammad

Nama : 

Puan Noraziah binti Morad

VISI

Cemerlang dalam khidmat pengauditan

MISI

Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas menyatakan pendapat dalam membantu meningkatkan tadbir urus kewangan.

OBJEKTIF

Pengauditan dijalankan bagi memastikan semua Penyata Kewangan Tahunan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum dan keberkesanan kawalan kewangan.

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

  • Mengeluarkan Sijil Audit terhadap Penyata Kewangan Sekolah yang telah selesai diaudit.
  • Mengeluarkan Laporan Audit terhadap pengurusan kewangan sekolah setelah selesai pengauditan dengan membangkitkan isu-isu penemuan Audit berserta kesimpulan dan syor bagi membantu pihak sekolah untuk mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan.
  • Mengeluarkan Laporan Khas atau Laporan Aduan yang berkaitan berserta syor setelah selesai siasatan.
  • Bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri/Institut Aminuddin Baki untuk memberi ceramah/kursus/latihan/bengkel dalam bidang perakaunan dan pengurusan kewangan.

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi Bahagian Audit Sekolah

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Audit Sekolah
Aras 2, Blok E9,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-8872 1721 03-8872 1736 bas