Bahagian Akaun

KETUA JABATAN

kj akaun.jpg


Nama :

Tuan Haji Nasran Bin Omar
 

LATAR BELAKANG

Bahagian Akaun diwujudkan dengan rasminya pada 15 Oktober 2007. Bahagian ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2008. Sebelum tahun 2008, Bahagian ini telah beroperasi sebagai Cawangan Akaun di bawah Bahagian Kewangan. Bahagian Akaun kini berfungsi sebagai pejabat perakaunan bagi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan keanggotaan seramai 250 perjawatan dengan diketuai oleh seorang Ketua Akauntan.

VISI

Peneraju Kecemerlangan Dalam Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Sektor Awam Yang Mematuhi Piawaian Perakaunan Antarabangsa

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Yang Terbaik Serta Memenuhi Keperluan Stakeholder Dan Kehendak Pelanggan

OBJEKTIF

 • Melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan dengan cekap dan berkesan
 • Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut jadual
 • Memastikan bayaran dan hasil diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa
 • Memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik

FUNGSI

FUNGSI PENGURUSAN

Cawangan ini bertanggungjawab di dalam memberi perkhidmatan sokongan pengurusan kewangan kepada aktiviti di bawah Bahagian Akaun dengan melaksanakan tugas pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan. Cawangan ini juga bertanggungjawab ke atas perlaksanaan sistem perakaunan di Jabatan/Bahagian, PTJ dan sekolah di bawah KPM. Fungsi utama yang di jalankan meliputi Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan, Perkhidmatan Perundingan dan Pengurusan Akaun Sekolah

FUNGSI OPERASI

Secara umumnya, Bahagian Akaun memberi perkhidmatan perakaunan untuk memastikan semua urusniaga bagi Kementerian Pelajaran Malaysia diperakaunkan dengan tepat dan sempurna mengikut tempoh yang ditetapkan. Tugas utama dalam melaksanakan fungsi ini termasuk Pengurusan Gaji dan Bayaran, Pengurusan Amanah Pengurusan Akaun dan Pengurusan Teknologi Maklumat.

PIAGAM PELANGGAN

Berikut ialah Piagam Pelanggan Bahagian Akaun. Kami berjanji akan;

 • Menyempurnakan bayaran dalam tempoh (5) hari dari tarikh terima dokumen lengkap;
 • Pembayaran gaji bulanan anggota kerajaan persekutuan mengikut jadual yang ditetapkan dan tidak lewat daripada (25) haribulan;
 • Memproses pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai yang telah dilulus serta membuat bayaran dalam tempoh (14) hari bekerja dari tarikh terimaan dokumen yang lengkap;
 • Mengakaun terimaan dan mengeluarkan resit perbendahraan dalam tempoh (5) hari bekerja daripada tarikh pemungut diterima;
 • Mengurus penggantian cek/EFT batal dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima permohonan;
 • Menyediakan Laporan Prestasi Bil dan menghantar kepada Pejabat Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada 17 haribulan dan 2 haribulan setiap bulan;
 • Memberi khidmat nasihat pelaksanaan perakaunan kepada jabatan/sekolah dalam tempoh (5) hari bekerja daripada tarikh terima permohonan.

STRUKTUR ORGANISASI

Cawangan Pengurusan

Seksyen Pentadbiran Dan Kewangan
Seksyen Akaun Sekolah
Seksyen Teknologi Maklumat
Cawangan Operasi

Seksyen Bayaran Dan Gaji
Seksyen Akaun
Seksyen Amanah & Deposit
Cawangan Rundingan

Seksyen Pengurusan Maklumat & Perlaksanaan
Seksyen Naziran Bayaran / Naziran Terimaan / KKWT
Seksyen Latihan & Khidmat Nasihat

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Akaun,
Aras 8, 10 & 11, Blok E12, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-88847445 03-88896240 [emel]
 • Hits: 4646
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Oktober 2019, 20:03.