Bahagian Akaun

KETUA JABATAN

kj akaun.jpg


Nama :

Puan Norizan Binti Mohd Yunos
 

VISI

Peneraju Kecemerlangan Dalam Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Pengurusan Sektor Awam

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Yang Terbaik Serta Memenuhi Keperluan Stakeholder Dan Kehendak Pelanggan

OBJEKTIF

 • Melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan dengan cekap dan berkesan
 • Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan boleh dipercayai kepada pemegang taruh
 • Memastikan transaksi kewangan diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa
 • Memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik
 • Menyediakan maklumat dan laporan pengurusan perakaunan bagi membantu Pengurusan Atasan dalam pembuatan keputusan

FUNGSI

 2021 Carta Fungsi Bahagian Akaun

PIAGAM PELANGGAN

 • Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 2 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima;
 • Membayar gaji bulanan anggota Kementerian dan Jabatan tidak lewat daripada 25hb setiap bulan;
 • Memproses permohonan pendahuluan diri, pinjaman kenderaan dan komputer dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima;
 • Memberi maklumbalas kepada semua aduan sistem dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima;
 • Mengeluarkan Laporan Naziran dalam tempoh 14 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil oleh Pusat Tanggungjawab; dan
 • Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian dengan tepat dan lengkap mengikut tarikh yang ditetapkan.

CARTA ORGANISASI

2021 Carta Organisasi B. Akaun

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Akaun,
Aras 8, 10 & 11, Blok E12, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-88847445 03-88896240 [emel]
 • Hits: 71136

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 September 2023, 15:09.