Agensi

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
Perbadanan Kota Buku (PKB)
Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU)