direktori Direktori webmel Webmel

2017

BIL PERKHIDMATAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kursus Perguruan Lepas SPM (KPLSPM PISMP, PPC, Khas-UEC&SMA/SMU)
2 Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Semakan Panggilan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)
4 Semakan Panggilan Temu Duga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Aplikasi Semakan Keputusan Program Transformasi Minda
7 Semakan Keputusan 960 435 113 14 19 0 0 0 0 0
8 Pengambilan dan Penempatan Guru Baharu (eGraduan)
9 Pengemaskinian Maklumat Peribadi Graduan 9390 20807 7577 2 3304 0 2232 0 9268 9144
10 Semakan Penempatan 6515 3153 460 14271 1599 5388 1761 959 167 3855
11 Kemasukan ke Program Matrikulasi
12 Permohonan 0 0 0 1205 30 0 11092 15912 19245 18109
13 Semakan Permohonan dan Kemaskinian 0 13219 124 0 0 0 7829 13227 19310 22412
14 Semakan Tawaran 0 0 0 50704 0 0 0 0 0 0
15 Semakan Tawaran (Rayuan) 0 0 0 0 41706 0 0 0 0 0
16 Semakan Keputusan Peperiksaan 0 0 0 0 0 20845 0 0 0 0
17 Kemasukan 10% Markah Ko-Kurikulum (EMKOKO)
18 Kemasukan Markah 8458 7885 8501 0 0 0 0 0 0 0
19 Pertukaran Guru (eGTukar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Permohonan 0 38447 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Proses Pengesahan/Sokongan 0 38447 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Proses Kelulusan 0 0 0 0 0 4657 0 0 0 0
23 Semakan Tawaran 27976 39629 40668 14469 212449 133222 6949 9264 142903 22455
24 Kemaskini Maklumat Guru 4415169 846492 536934 2128401 281528 75384 1290720 864191 324538 495032
25 Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)
26 Kemasukan Rekod 32242 46457 38625 45557 33878 22625 50498 36108 23477 11603
27 Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan (PIDP)
28 Kemasukan rekod 1195 2136 1163 1815 1716 1210 2310 2912 1815 1810
29 Permohonan Murid Berkeperluan Khas (MBK) ke SMPK dan SMPKV (EPKHAS)
30 Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 898 1155 45
31 Penawaran 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Semakan Tawaran & Rayuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Semakan Tawaran (Rayuan) 0 780 150 0 0 0 0 0 0 0
34 Permohonan Kemasukan ke Sekolah Seni Malaysia (ESSEM)
35 Permohonan 0 0 0 190 138 128 709 1562 423 0
36 Kemasukan Markah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
37 Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2206
38 Sistem Permohonan Pelepasan Murid dan Cuti Tanpa Rekod (EPELEPASAN)
39 Permohonan 219 331 414 546 225 255 551 218 355 511
40 Proses Pengesahan/Kelulusan 202 298 392 505 231 198 534 209 307 481
41 Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh
42 Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 1 Sekolah Berasrama Penuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Semakan Tawaran & e-Rayuan Tingkatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Semakan Tawaran Ambilan Kedua Kemasukan ke Tingkatan 1 Sekolah Berasrama Penuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Semakan Tawaran & e-Rayuan Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Semakan Tawaran Ambilan Kedua Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Permohonan Kemasukan ke Sekolah Menengah Teknik & Vokasional
49 Semakan Online Tawaran dan Rayuan Ke Sekolah Men. Teknik dan Vokasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Pengambilan Pelajar Tingkatan 6 Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Penempatan Sekolah Saluran & Sekolah Pusat Pelajar Ting 6 Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Semakan Rayuan Tingkatan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sistem Permohonan Atas Talian (SPATKPM) 0 0 0 0 0 0 15216 14478 8714 7097
55 Permohonan dan keputusan kemasukan ke tahun 1 0 0 128, 772 0 0 0 0 0 0 0
56 Permohonan dan keputusan kemasukan tingkatan 1 ke sekolah kawalan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Sistem ePrasekolah
58 Semakan Permohonan ePrasekolah 0 0 41616 110000 120501 120501 201628 201628 201628 201628 201628
59 Carian Prasekolah 0 0 0 0 0 46, 423 36514 48733 13326 25689
60 Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia (Pra-U)
61 Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Semakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Biasiswa Ijazah Pertama Universiti Tempatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Semakan Panggilan Ujian Inventori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Sahsiah Keguruan (INSAK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) & Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB) (epenawaran)
70 Permohonan 22 5777 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 1360 4480 0 0 0 0 0
72 Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 1495 662 306 0
73 Semakan Kursus Persediaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sistem eTukar Bukan Guru
75 Permohonan 4321 6 9 3682 2 8 4042 3 2 4351
76 Proses Pengesahan/Sokongan 1445 3651 3 1220 3270 2 1633 3270 0 1912
77 Proses Kelulusan 3 1416 1065 4 1526 311 0 1671 751 2
78 Semakan Permohonan 5516 3170 2807 4591 2771 2542 5207 2819 3130 5459
79 Permohonan ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)
81 Permohonan 0 819565 Tiada 0 0 0 0 0 0 0
82 Proses Permohonan 0 197540 0 0 0 0 0 0 0
83 Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat)
84 Permohonan 12116 6211 833 17021 2432 15268 283 0 771 0
85 Semakan Keputusan Naik Pangkat 19586 7154 7634 25506 10091 4339 8461 8177 12972 0
86 Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA)
87 Permohonan 0 759 0 0 0 0 2377 0 0 0
88 Semakan Keputusan 0 0 759 0 0 0 0 0 2377 0
89 Sistem Semakan Senarai EFT dan Cek Batal (KWSG) 10 48 3 12 2 94 44 44 0 0
90 Semakan Senarai EFT dan Cek 10 48 3 12 2 94 0 0 0 0

2016

Perkhidmatan JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
Kursus Perguruan Lepas SPM (KPLSPM PISMP, PPC, Khas-UEC&SMA/SMU)
Permohonan 0 0 94646 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) 0 0 0 94646 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Temu Duga 0 0 0 0 50576 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 13442 0 0 0
Pengambilan dan Penempatan Guru Baharu (eGraduan)
Pengemaskinian Maklumat Peribadi Graduan 0 0 0 12214 13001 3 0 0 0 0 4924 3652
Semakan Penempatan 0 6291 10083 23534 22837 7501 42780 45831 2213 987 343 2710
Kemasukan ke Program Matrikulasi
Permohonan 0 0 0 0 0 0 5975 11097 15926 4881 15355 1237
Semakan Permohonan dan Kemaskinian 0 50,222 0 0 0 0 5391 8378 13039 4424 14835 5261
Semakan Tawaran 0 0 0 92,235 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran (Rayuan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan Peperiksaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Tingkatan 1
Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 1 Sekolah Berasrama Penuh 14314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56942
Semakan Tawaran & e-Rayuan Tingkatan 1 21153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran Ambilan Kedua Kemasukan ke Tingkatan 1 Sekolah Berasrama Penuh 2440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Tingkatan 4
Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9732
Semakan Tawaran & e-Rayuan Tingkatan 4 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran Ambilan Kedua Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Kemasukan ke Kolej Vokasional & Sekolah Teknik
Permohonan Kemasukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Online Tawaran dan Rayuan 35399 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Kemasukan Pendidikan Asas Vokasional
Permohonan Kemasukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Online Tawaran dan Rayuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengambilan Pelajar Tingkatan 6 Bawah
Penempatan Sekolah Saluran & Sekolah Pusat Pelajar Ting 6 Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Rayuan Tingkatan 6 0 0 0 185660 0 0 0 0 0
Kemasukan 10% Markah Ko-kurikulum (EMKOKO)
Kemasukan Markah 262232 223829 40040 6846 6089 2614 1192 1222 0 0 0 3020
Pertukaran Guru (eGTukar)
Permohonan 5967 0 0 28322 0 0 0 0 42706 0 0 0
Proses Pengesahan/Sokongan 5967 0 0 28322 0 0 0 0 42706 0 0 0
Proses Kelulusan 0 1249 0 0 2925 0 0 0 0 0 7791 0
Semakan Tawaran 42684 116980 7252 60672 126118 31,695 7608 6825 76902 20778 357387 16196
Kemaskini Maklumat Guru 2403978 1124412 626086 434155 578899 246559 2389463 1138350 339780 2188935 772626 69095
Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)
Kemasukan Rekod 28183 31754 33541 35385 22166 33622 33623 45601 20256 17032 5612 74
Kemasukan ke Sekolah Seni Malaysia (eSSeM)
Permohonan Kemasukan ke Sekolah Seni Malaysia (eSSeM) 0 0 0 0 26 347 589 3295 0 0 0 0
bukan guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470
Kemasukan Ke Sekolah Pendidikan Khas
Permohonan Kemasukan Ke Sekolah Pendidikan Khas 0 0 0 0 0 0 0 0 9767 157 0 0
Semakan Tawaran Kemasukan Ke Sekolah Pendidikan Khas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7577 2635
Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia (Pra-U)
Permohonan 0 0 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan 0 0 0 0 0 1,364 0 0 0 0 0
Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) & Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB)
Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) & Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0
Semakan Kursus Persediaan 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0
Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan (PIDP)
Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan 337 369 414 481 509 372 310 445 229 259 219 88
Sistem eTukar Bukan Guru
Permohonan 5216 0 0 4773 2 5 3795 26 8 4833 3
Proses Pengesahan/Sokongan 0 6122 0 1827 4166 14 1131 3784 1974 2244 3959
Proses Kelulusan 0 2077 966 202 2522 2 0 1458 901 0 1625
Semakan Permohonan 6446 3509 4134 6444 3318 3673 4958 3081 3506 6058 3380
Permohonan ID 992 11 7 1044 8 1 497 17 17 857 8
Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah
Permohonan ID 1013 526 703 502 549 336 181 525 384 317 272
Pendaftaran Modul Permulaan 3225 2661 2394 2039 1643 948 485 1452 637 725 605
Pendaftaran Baucar 28603 60588 106725 102803 101954 85571 65137 99473 77720 105731 156130
Pendaftaran Resit 24902 49985 48563 35052 41937 36774 36718 36089 33981 67458 50097
Penjanaan Laporan 2239448 1039509 958849 817559 774324 688306 541151 758919 7297 7305 7958
Sistem Semakan Senarai EFT dan Cek Batal (KWSG)
Semakan Senarai EFT dan Cek 18 40 60 72 20 32 20 10 50 93 64 20
Aplikasi Semakan Keputusan Program Transformasi Minda
Semakan Keputusan 0 0 638 417 813 1441 8107 1797 6800
Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat)
Permohonan 633 233 0 0 738 18947 486 937 2903 0 0
Semakan Keputusan Naik Pangkat 15705 7617 32892 13527 25668 18734 21245 18085 13094 6805 12620
Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA)
Permohonan 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 621
Semakan Keputusan 0 0 0 875 0 0 0 0 404 0 0 0
Sistem Pengurusan Teknik Vokasional (eSPTV) ILP/ILKA/IPS
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penawaran & Pendaftaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS)
Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS) 0 0 0 9952 0 0 0 9907 0 0 0 0
Sistem Maklumat Pendidikan Swasta (SMIPS)
Sistem Maklumat Pendidikan Swasta (SMIPS) 0 1 5 3 164 0 0 0 0 307
JUMLAH TRANSAKSI 5150038 2727985 1969362 1999563 1780972 1194007 3171242 2197004 677214 685062 806861 24865

2015

Perkhidmatan JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
Kursus Perguruan Lepas SPM (KPLSPM PISMP, PPC, Khas-UEC&SMA/SMU)
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Ujian Kelayakan Calon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru (UKCG
Semakan Panggilan Temu Duga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengambilan dan Penempatan Guru Baharu (eGraduan)
Pengemaskinian Maklumat Peribadi Graduan 15375 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Penempatan 15375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan ke Program Matrikulasi
Permohonan 0 0 0 0 0 0 8966 20559 44832 14440 0 0
Semakan Permohonan dan Kemaskinian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran (Rayuan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan Peperiksaan 0 0 0 0 25511 1245 0 0 0 0 0 0
Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Tingkatan 1
Permohonan Tingkatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran & Rayuan Tingkatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran Ambilan Kedua Tingkatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran & Rayuan Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran Ambilan Kedua Tingkatan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemantauan Pendaftaran Tingkatan 1 & 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Kemasukan ke Kolej Vokasional & Sekolah Teknik
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran & Penempatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengambilan Pelajar Tingkatan 6 Bawah
Penempatan Sekolah Saluran & Sekolah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran & Rayuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Rayuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan 10% Markah Ko-kurikulum (EMKOKO)
Kemasukan Markah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertukaran Guru (eGTukar)
Permohonan 0 0 0 31141 0 0 0 0 49655 0 0 0
Proses Pengesahan/Sokongan 0 0 0 30121 0 0 0 0 49655 0 0 0
Proses Kelulusan 12103 0 0 31141 0 0 0 0 0 40344 0 0
Semakan Tawaran 12287 0 0 31141 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemaskinian Maklumat Guru 15017 0 42454 0 0 0 0 50341 0 0 0 0
Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)
Kemasukan Rekod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan ke Sekolah Seni Malaysia (eSSeM)
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Uji Bakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemasukan Ke Sekolah Pendidikan Khas
Permohonan & Semakan penempatan 0 0 0 0 0 0 115 416 223 0 0 0
Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia (Pra-U)
Permohonan 0 166 547 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan 0 31 308 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Biasiswa Ijazah Pertama Universiti Tempatan
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Ujian Inventori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahsiah Keguruan (INSAK)
Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadiah Latihan Persekutuan Separuh Masa (HLPS)
Permohonan 0 0 0 500 900 400 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 0 800 600 400 0 0 0 0
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) & Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB)
Permohonan 0 0 0 0 0 2200 2300 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Taklimat Persediaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proses Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan biasiswa perguruan persekutuan program ijazah pertama (Pendidikan)
Permohonan 0 9,120 2,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Ujian Kelayakan Calon Guru 0 0 900 300 642 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Panggilan Temuduga 0 0 0 0 200 700 324 0 0 0 0 0
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan (PIDP)
Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem eTukar Bukan Guru
Permohonan 5115 19 5 5587 3 7 4145 1 3 5308 5 0
Proses Pengesahan/Sokongan 0 5955 0 0 6388 0 0 4727 0 0 6567 0
Proses Kelulusan 0 1735 1270 0 2085 1064 0 1325 974 0 2048 0
Semakan Permohonan 6571 3706 4064 7495 3531 4241 5243 3195 3366 6488 3744 0
Permohonan ID 978 99 3 1910 82 115 796 84 11 1038 13 0
Semakan Kelayakan Pembiayaan/Pinjaman Kenderaan & Komputer
Semakan 2044 1386 1755 2153 2448 1974 2055 1543 0 0 0 0
Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah
Permohonan ID 116 259 350 314 483 256 497 248 143 616 335 0
Pendaftaran Modul Permulaan 3471 3358 3513 3798 3263 2349 1841 1567 1190 1117 1035 0
Pendaftaran Baucar 16582 40863 70791 79517 70548 72883 62313 74237 62476 86442 94861 0
Pendaftaran Resit 25160 38054 23651 23629 22352 32897 26673 24892 20057 33848 36650 0
Penjanaan Laporan 844632 403462 373879 333290 287999 308994 279315 337600 417692 452662 594588 0
Sistem Semakan Senarai EFT dan Cek Batal (KWSG)
Semakan Senarai EFT dan Cek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Lawatan Antarabangsa (e-LA)
Sistem Lawatan Antarabangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Lawatan Ke Luar Negara (e-LAWATAN)
Sistem Lawatan Ke Luar Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Semakan & Bayaran Balik Pinjaman (ePayment)
Sistem Semakan & Bayaran Balik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinjaman
Aplikasi Semakan Keputusan Program Transformasi Minda
Semakan Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Semakan Keputusan Urusan Kenaikan Pangkat
Semakan Keputusan Urusan 16836 978 3973 23 1809 2210 13567 353 2182 0 0 0
Kenaikan Pangkat
Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat)
Sistem Kenaikan Pangkat 13903 102533 12516 36848 50084 403632 143721 34653 23955 0 0 0
Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA)
Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam 276 126 0 5 274 1927 0 0 0 0 0 0
Sistem Pengurusan Teknik Vokasional (eSPTV) ILP/ILKA/IPS
Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penawaran & Pendaftaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan Tawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Penilaian Bahan Bacaan Tambahan
Pendaftaran Pembekal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS)
Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah (SPKS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH TRANSAKSI 1005841 611850 543131 618927 478602 410914 169593 106722 171302 54784 0 0
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 0.2475 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: