direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Sepanjang Masa

Sepanjang Masa

Sistem Automasi Pejabat - Sistem Pinjaman Peralatan ICT

Sistem Automasi Pejabat - Sistem Pengurusan dan Tempahan Bilik Mesyuarat

Sistem Automasi Pejabat - Sistem Pengurusan Pusat Sumber Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Sistem Pengurusan Fail Pegawai dan AKP Negeri Johor

1Stop Data Center JPNJ

Sistem Pendaftaran Keluar/Masuk Surat

Sistem Pengesanan Pesanan Tempatan

Sistem Pembelajaran Atas Talian (e-ilmu) JPN Sarawak

Sistem Meja Bantuan (Helpdesk) Peralatan ICT JPN Sarawak

Portal BTP

Sistem Perakam Waktu Kehadiran (e-PERAWAK)

Sistem Pengurusan Peperiksaan Awam (SPPA) - (Cobol)

Sistem Pemprosesan STAM Online (ESTAM)

Sistem Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)

Sistem Pendaftaran Atas Talian (SPATKPM)

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

Sistem Pelaporan Isu Disiplin dan Pendidikan(e-PIDP)

Dual Language Programme (DLP) Kursus Dalam Talian Untuk Guru Bahasa Melayu, Sains dan Matematik

Sistem Permohonan Pelepasan Murid & Panduan Cuti Rekod Guru untuk Program Sukan (ePelepasan)

Aplikasi Pengurusan Asrama Harian KPM (e-Asrama Harian)

Sistem Pengurusan Induksi (Program Transformasi Minda)

Sistem Maklumat Penaziran (e-Nazir)

Buku Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan Guru Dan Pemimpin Sekolah Edisi 2014

Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK)

Sistem Keputusan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM)

Sistem Profil Kerjaya Murid (SePKM)

Sistem Pengurusan Sekolah

Sistem Pelaporan Status Program Transformasi Asrama Harian (TAH) 2013-2020(DPAS/PPABM)

Sistem Permohonan Pelepasan Murid & Panduan Cuti Tanpa Rekod Guru Bagi Program Sukan

Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) ● Modul Permohonan● Modul Pengurusan Pemprosesan● Modul Pengurusan Pemilihan● Modul Penawaran Sekolah● Modul Semakan● Modul e-Rayuan

Sistem Semakan Keputusan Program Transformasi Minda (PTM)

Sistem Operasi Data (EOperasi)

Sistem Profil Kerjaya Murid (SePKM)

Modul Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (e-Prestasi)

Modul Pengurusan Murid (APDM)

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

Sistem Maklumat Institusi Pendidikan Swasta (SMIPS)

Sistem ePangkat

Sistem Maklumat Pendidikan Swasta (SMIPS)

Sistem eLaporan Bil

Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS)

Program Corporate Social Responsibility Dashboard Kementerian Pelajaran Malaysia

Semakan Kelayakan Pembiayaan/Pinjaman Kenderaan & Komputer

Sistem Lawatan Antarabangsa (e-LA)

Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK)

Sistem Semakan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Online

Sistem Aduan Integriti (e-Aduanintegriti)

Semakan Senarai EFT dan Cek Batal

Sistem Tuntutan Rawatan Perubatan (eRawatan)

Modul Pengurusan Sekolah (eMIS)

Sistem Pengurusan Pertukaran Bukan Guru (e-Tukar Bukan Guru)

Semak Cek dan EFT Batal(KWSG)

Sistem Pertukaran Guru (e-GTUKAR)

Modul Meja Bantuan

Dashboard Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

Education Research Application System (ERAS)

Sistem Pelaporan Isu Displin dan Pendidikan (e-PIDP)

Sistem Maklumat Pelan Penggantian (SMPP)

Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA)

Sistem Pengurusan Audit Nilai (eSPAN)

Sistem Pengurusan Latihan (SPL KPM)

Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS)

Sistem Pengurusan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

Sistem e-Pangkat - Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (Traffic Light System)(TLS)

Sistem Pengurusan Tugasan Harian BTP (SPTBTP)

AlQamus

Portal Ilmu (Web OPAC)

Sistem Pengurusan Ilmu KPM

EduWebTV

Portal e-Guru

Support Ticketing System (STS)

Data Inventori Peralatan ICT

Data Inisiatif ICT (e-data)

Sistem Pengurusan Komputer Riba (spkr)

NetSupport DNA Remote Client (Pemantauan Laptop)

Portal Perpustakaan (OPAC) KPM

Sistem Aduan Kerosakan

Modul Pengurusan Guru (e-Operasi)

Sistem Pendaftaran Majlis

Sistem Maklumat Asas Pendidikan (SisMAP) jpnterengganu.

Sistem Rancangan Pendidikan Individu (eRPI)

Meeting Room Booking System (MRBS)

Sistem Kehadiran Program (SiKAP)

Sistem Badan Kebajikan Warga Pendidikan Terengganu (eBAKEP)

Sistem Pergerakan Staf (eGERAK)

Sistem eDIREKTORI

Sistem eLupus

Sistem eDONGLE

Sistem e-Gerak

e-KBKPKK

e-Direktori

e-Hebahan

e-Tempahan Bilik

e-Pantau

Permohonan Tempahan Bilik (e-Tempahan)

Permohonan Tempahan Kenderaan

Portal Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas (PMSPK) / Portal i-Sayang

[12  >>  


Masa Capaian : 0.2325 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM