direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL 1 TAHUN 2019 - LANGKAH-LANGKAH KPM BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DALAM KAWASAN BERJEREBU YANG DIANGGAP KRITIKAL

pada 16/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 12 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MATA KREDIT PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (MyPPB) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

pada 03/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 13 TAHUN 2018 KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) DI PERINGKAT MENENGAH ATAS SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2019

pada 31/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 14 TAHUN 2018 - PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2, DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KPM MULAI TAHUN 2019

pada 20/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 15 TAHUN 2018 – KOD ETIKA IBU BAPA / PENJAGA KETIKA BERURUSAN DI SEKOLAH KPM

pada 19/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8 Tahun 2018 (Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di sekolah-sekolah KPM Tahun 2018)

pada 05/10/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2018 Panduan Menangani Isu Beg Berat Murid Di Sekolah

pada 13/09/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018 Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) {SJK(C)} Dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) {SJK(T)} Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan T

pada 13/09/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2018 : KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2018

pada 13/04/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2018 : PENAMAAN SEMULA TINGKATAN ENAM

pada 11/04/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12  >>  


Masa Capaian : 1.86 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM