logo.rasmi.bi

Akaun

There is no translation available.

1. Apakah Dokumen Sokongan Bagi Memohon Kelulusan Di Bawah AP 58(A)?

 1. Bayaran Emolumen (termasuk elaun-elaun)
  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan gaji
  • Kew. 8 yang berkaitan
  • Pengesahan elaun belum bayar oleh pejabat lama

2. Bayaran Elaun Lebih Masa (14000)

  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan tuntutan
  • Surat arahan menjalankan kerja lebih masa

3. Bayaran Balik (Termasuk Bayaran Balik Rawatan ) & Bonus (15000)

  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan bonus
  • Pengesahan bonus belum bayar
  • Dokumen berkaitan
  • Surat kelulusan jabatan berkaitan

4. Tuntutan Perjalanan / Pindah

  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan bonus
  • Pengesahan bonus belum bayar
  • Dokumen berkaitan
  • Surat kelulusan jabatan berkaitan

5. Bil-bil syarikat

  • Borang AP58 (a)
  • Bil / Invois
  • Pesanan tempatan

2. Bagaimanakah Menyediakan Penyata Penyesuaian?

 1. Dapatkan Laporan Flimsi Vot / Hasil / Amanah
 2. Membuat semakan dan perbandingan
 3. Memperturunkan butiran yang tidak dapat disesuaikan

3. Kepada Siapakah Permohonan Kelulusan AP58(A) Dikemukakan?

TJ di bawah pejabat pembayar Bahagian Kewangan perlu dikemukakan kepada Bahagian Kewangan (Cawangan Akaun).

Manakala lain-lain PTJ bergantung kepada kedudukan kes :

 1. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat masih mencukupi, kemukakan kepada JAN berkaitan
 2. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat sudah habis, kemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan
 3. Jika perbelanjaan melebihi 1 tahun, permohonan dikemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan

4. Bagaimanakah Cara Untuk Memohon Surat 'Pembatalan Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan'?

Kemukakan surat permohonan beserta dengan salinan Sijil Pendaftaran Kenderaan ke Bahagian Kewangan.

5. Bagaimanakah Cara Untuk Mendapat Balik Lebihan Potongan?

Lebihan potongan boleh didapati semula dengan cara menghantar surat beserta slip gaji yang menunjukkan lebihan potongan serta slip gaji yang telah diberhentikan potongan sama ada melalui pos atau datang sendiri ke kaunter Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan.

6. Siapakah Yang Boleh Membatalkan Baucar Bayaran?

Hanya Pegawai Perakuan II sahaja yang boleh membatalkan baucar bayaran.

 • Hits: 628

MINISTRY ADDRESS

   Ministry of Education Malaysia,
   No. 2, Tower 2, Road P5/6, Presint 5,
   Administration Centre of Federal Government,
   62200 Putrajaya, Malaysia. 

   icon telephone  Telephone : +60 38870 6000 
   icon fax  Fax : +60 38870 6885
   icon emel  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
qrcode border


Copyright © Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved.
Best view using latest Google Chrome. Also can be view using  Internet Explorer versi 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera latest version with 1366 X 768 screen resolution and above.
 
Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy | Portal Guide | Portal Team | Site Map