logo.rasmi.bi

Sport, Art and Co-Curricular Division

DEPARTMENT HEAD

kj pendidikan sukan dan seni

Name : 

Encik Zainal Abas
 

BACKGROUND

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Persekutuan Tanah Melayu (Federation of Malaya) telah ditubuhkan pada tahun 1958 melalui satu mesyuarat yang dihadiri oleh Ketua Penasihat Pelajaran (Chief Education Advisor) Persekutuan Tanah Melayu, semua Ketua Pegawai Pelajaran Negeri (Chief Education Officer) dan wakil-wakil negeri, yang telah diadakan di Kementerian Pelajaran, Rumah Persekutuan Kuala Lumpur pada 3 Mac 1958.

Dengan tertubuhnya negara Malaysia, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Persekutuan Tanah Melayu juga telah berubah menjadi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia atau MSSM. Pentadbiran MSSM ini telah dijalankan oleh sebuah urus setia yang terdiri daripada pegawai-pegawai Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bermula 1 Oktober 1995, Bahagian Sukan telah ditubuhkan untuk mengambilalih fungsi pembangunan, pengurusan dan pendidikan sukan yang melibatkan ‘Sukan Untuk Semua’ (Sports For All) dan ‘Sukan Untuk Kecemerlangan’ (Sports For Excellence) yang selaras dengan Dasar Sukan Negara. Dengan tertubuhnya Bahagian Sukan terdapat dua badan yang mengendalikan sukan di peringkat sekolah iaitu Bahagian Sukan dan MSSM. Kedua-dua badan ini menjadi urus setia bersama dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan sukan ketika itu.

Melalui pengstrukturan baharu Kementerian Pelajaran Malaysia mulai 16 September 2003 hasil daripada MoU Menteri Pelajaran dan Menteri Belia dan Sukan, pelaksanaan pembangunan program sukan di sekolah-sekolah diletakkan di bawah bidang tugas Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan (JPJS) yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran.

Pengstrukturan Kementerian Pelajaran Malaysia pada Jun 2008 pula telah meletakkan Unit Kokurikulum di Bahagian Sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan yang dikenali sebagai Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum.

Pada 29 Julai 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mewujudkan Bahagian Sukan sebagai sebuah Bahagian yang berasingan dari Bahagian Kokurikulum dan Kesenian. Pengstrukturan semula diadakan supaya Bahagian Sukan memberi fokus kepada pembangunan sukan di sekolah.

VISION

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISSION

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJECTIVE

 • Merancang, menggubal dan menyelaras Program Sukan untuk membangunkan potensi ke arah melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi, berbakat dan cergas;
 • Merancang dan menyelaras Program Sukan di sekolah sukan dan sekolah di seluruh negara;
 • Memastikan pelaksanaan Program Sukan yang sedia ada mencapai piawaian yang ditetapkan;
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program dan aktiviti sukan sekolah di seluruh negara;
 • Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang strategik dengan pelbagai pihak dan agensi pelaksanaan program dan aktiviti sukan;
 • Menjadikan Bahagian sebagai penanda aras program pendidikan sukan dalam dan luar negara.

FUNCTION

 • Mentadbir urus Bahagian Sukan.
 • Menggubal dasar mikro pembangunan sukan.
 • Merancang, mengurus, menyelia dan menilai pelaksanaan program sukan prestasi tinggi seperti Majlis Sukan Sekolah Malaysia, Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri dan Pusat Latihan Daerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 • Merancang, mengurus, menyelia dan menilai pelaksanaan program pembangunan sukan sekolah dan Sukan Untuk Semua serta Dasar 1Murid 1Sukan.
 • Menguruskan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan.
 • Merancang, mengurus dan menyelia kemudahan, prasarana dan peralatan sukan.
 • Menguruskan jaringan kerjasama dengan rakan strategik sukan.

CLIENTS CHARTER

Kami, warga Bahagian Sukan KPM dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi melaksanakan Dasar Pendidikan Negara melalui program-program sukan yang berkualiti di sekolah-sekolah melalui usaha-usaha berikut :

 • Memastikan semua murid berpeluang mengikuti kegiatan sukan;
 • Mengenalpasti murid yang mempunyai potensi diberi peluang mengembangkan bakat mereka;
 • Menyediakan peluang kepada murid yang berprestasi tinggi untuk menyerlahkan kecemerlangan;
 • Meningkatkan profesionalisme personel Bahagian Sukan secara berterusan;
 • Memastikan semua permohonan aduan dan maklumbalas diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari waktu bekerja;
 • Memastikan pelanggan dan 'stakeholders' menerima layanan yang mesra, saksama dan mendapat bantuan sewajarnya

ORGANISATION STRUCTURE

 

CONTACT

Address Phone Number Fax Email (@moe.gov.my)
Sport, Arts and Co-Curricular
Ministry of Education Malaysia
Level 1 & 7, Block E13, Complex E, 
Federal Government Administrative Centre
62604 Putrajaya 
03-8884 1002 03-8888 6790 [email]
 • Hits: 6580

MINISTRY ADDRESS

   Ministry of Education Malaysia,
   No. 2, Tower 2, Road P5/6, Presint 5,
   Administration Centre of Federal Government,
   62200 Putrajaya, Malaysia. 

   icon telephone  Telephone : +60 38870 6000 
   icon fax  Fax : +60 38870 6885
   icon emel  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
qrcode border


Copyright © Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved.
Best view using latest Google Chrome. Also can be view using  Internet Explorer versi 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera latest version with 1366 X 768 screen resolution and above.
 
Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy | Portal Guide | Portal Team | Site Map