Penerangan Bidang

There is no translation available.

Bidang teknikal dikhususkan kepada murid yang cemerlang dalam akademik pada peringkat PMR. Objektif bidang teknikal adalah untuk membantu melahirkan tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan (pertanian dan perdagangan). Setelah tamat pengajian di SMT, murid berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat diploma di IPTA (universiti, politeknik, kolej komuniti), kolej matrikulasi teknikal, kolej matrikulasi umum atau Tingkatan 6. 

Tempoh pengajian adalah selama dua (2) tahun iaitu di:

  1. Tingkatan 4
  2. Tingkatan 5

dan seterusnya murid akan menduduki Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

  • Hits: 9566

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 23 July 2021, 22:19:06.