Pembatalan Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Di Sekolah / Institusi Pendidikan Untuk Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Zon Jeli 77 Bagi Kontrak Mulai 1 Januari 2018 Sehingga 31 Disember 2020 (36 Bulan)

There is no translation available.

Kod Tender
KPM/03/2018/02/0179  
Tarikh Iklan Disiarkan 16 Ogos 2017
Tajuk Bahan/Muat Turun MUAT TURUN