Peranan KPM

There is no translation available.

  • Urus setia Mesyuarat Pengoperasian SI dan SHG
  • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Juvana dan Banduan Muda
  • Menyediakan dan menempatkan guru mengikut keperluan di SI dan SHG
  • Kemudahan buku teks dan keperluan pembelajaran murid yang lain tertakluk kepada permohonan yang dikemukan oleh pihak JPM dan bergantung kepada kedudukan kewangan sedia ada KPM.
  • Hits: 12843

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Saturday 31 July 2021, 18:11:56.
moe