Pengenalan

There is no translation available.

Penubuhan Sekolah Integriti (SI) dan Sekolah Henry Gurney (SHG) adalah untuk menyediakan pendidikan secara formal di institusi penjara dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia. Pendidikan di penjara ini disediakan kepada penghuni yang berumur antara 15 hingga 21 tahun. Terdapat dua kumpulan pelajar yang bersekolah iaitu juvana di Sekolah Henry Gurney dan banduan muda di Sekolah Integriti. Bermula pada tahun 2008, enam SI dan dua SHG ditubuhkan bagi memberi peluang kedua kepada juvana dan banduan muda memperbaiki diri dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah diri. Sehingga 2017, terdapat lapan (8) SI dan empat (4) SHG di seluruh negara.

  • Hits: 8053

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 28 July 2021, 15:44:44.