Objektif Penubuhan

There is no translation available.

  1. Menyediakan pendidikan yang formal dan berstruktur dalam persekitaran yang kondusif secara santai / didik hibur (fun learning) bagi murid yang sedang dirawat di hospital
  2. Menyokong dan memberi rangsangan kepada murid untuk meneruskan pembelajaran supaya tidak tercicir dalam pelajaran.
  3. Menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada semua peringkat umur kanak-kanak yang bersekolah tanpa batasan tem pat dan keadaan.
  4. Menyediakan pendidikan di hospital bagi murid sakit melalui pelbagai pendekatan sebagai satu bentuk terapi.
  • Hits: 4371

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 28 July 2021, 01:08:20.