Kelayakan Murid SDH

There is no translation available.

  1. Warganegara dalam peringkat persekolahan daripada prasekolah hingga menengah atas.
  2. Berdaftar di sekolah kerajaan.
  3. Dijangka menerima rawatan di wad lebih daripada 3 hari dan berulang (dialisis) atau rawatan berulang.
  4. Diperakukan oleh pegawai perubatan sebagai murid yang mempunyai kesediaan belajar (clinically fit).
  5. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.
  • Hits: 6208

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 12 August 2022, 17:01:51.