Pengenalan

There is no translation available.

Akta Pendidikan bagi Individu Kurang Upaya atau IDEA (Individuals With Disabilities Education Act) merupakan peraturan persekutuan, yang turut merangkumi penyediaan proses formal bagi menjalankan penialaian terhadap murid kurang upaya serta menyediakan program dan perkhidmatan khusus untuk membantu mereka berjaya dalam pendidikan di sekolah (Siegel 2009).

Di bawah IDEA, program dan perkhidmatan yang diperlukan oleh kanak-kanak kurang upaya akan ditentukan menerusi Rancangan Pengajaran Individu (RPI). RPI merupakan dokumen bertulis yang menjelaskan tentang perkhidmatan yang akan disediakan untuk kanak-kanak, dan ini merupakan bahagian yang sangat penting dalam pendidikan bagi kanak-kanak kurang upaya (Siegel 2009).

  • Hits: 11378

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 17 August 2022, 16:30:51.