Definasi Dan Konsep

There is no translation available.

 
  1. tahap prestasi seseorang murid
  2. perancangan yang merangkumi aspek akademik dan bukan akademik
  3. matlamat tahunan yang boleh dicapai oleh murid
  4. maklumat yang mengandungi satu siri objektif yang boleh diukur bagi setiap matlamat yang dikenal pasti
  5. objektif, prosedur dan urutan penilaian bagi menentukan pencapaian satu huraian berhubung dengan perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
  6. perancangan jangka masa dan tarikh perkhidmatan yang disediakan untuk murid
  7. satu perancangan dan persediaan untuk membantu murid berkeperluan khas menghadapi alam sekitar