Perkhidmatan Sokongan Yang Disediakan

There is no translation available.

1. Audiologi

 

i.

Ujian audiologikal

 

ii.

Penilaian diagnostik pendengaran

 

iii. 

Program rehabilitasi pendengaran

 

iv. 

Pemeriksaan dan penilaian alat bantu pendengaran dan assistive listening devices

 

v. 

Memberi konsultasi kepada ibu bapa/penjaga dan guru

2. Patologi Pertuturan Bahasa

 

i.

Ujian saringan

 

ii.

Penilaian diagnostik pertuturan bahasa

 

iii. 

Program rehabilitasi pertuturan bahasa

 

iv. 

Konsultasi berkaitan komunikasi dan pertuturan bahasa kepada ibu bapa/penjaga dan guru

3. Peripatetik

 

i.

Ujian saringan dengan menggunakan instrumen standard

 

ii.

Program Intervensi masalah pembelajaran

 

iii.

Pengurusan klien dengan profesional atau agensi yang berkaitan

 

iv.

Konsultasi berkaitan dengan keperluan pembelajaran/pendidikan MBK

4. Terapi Carakerja

 

i.

Ujian saringan

 

ii.

Penilaian terapi carakerja

 

iii.

Program intervensi terapi carakerja

 

iv.

Konsultasi kepada ibu bapa/penjaga dan guru

5. Psikologi

 

i.

Ujian saringan

 

ii.

Penilaian diagnostik bagi mengesan masalah spesifik MBK

 

iii.

Program Intervensi

 

iv.

Konsultasi kepada ibu bapa/penjaga dan guru

  • Hits: 9640

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Monday 26 July 2021, 12:22:50.