Objektif

There is no translation available.

Setelah mengikuti program ini murid dapat :

  • Menguasai kemahiran asas 3M
  • Meneruskan pembelajaran di kelas biasa
  • Membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran
  • Hits: 5975

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Saturday 31 July 2021, 17:47:25.
moe