Notis Pembatalan Sebut Harga Kerja-Kerja Penyelenggaraan, Penyusunan dan Pembaikan Ruang Pejabat Bahagian Profesionalisme Guru, KPM Bagi Tahun 2020

Bil. Tender/Sebut Harga No. Tender

 

  pdf Muat Turun (203 KB)

1. Notis Pembatalan Sebut Harga Kerja-Kerja Penyelenggaraan, Penyusunan dan Pembaikan Ruang Pejabat Bahagian Profesionalisme Guru, KPM Bagi Tahun 2020 KPM/BPG/02/2020