Dasar Pengoperasian Kemasukan Awal Kanak-Kanak Di Bawah Umur Ke Tahun 1

There is no translation available.

Penyataan Dasar
Kemasukan awal kanak-kanak di bawah umur ke Tahun 1 pada setiap tahun persekolahan berdasarkan permohonan daripada ibubapa. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mempertimbangkan permohonan kemasukan awal bagi kanak-kanak bawah umur warganegara Malaysia yang lahir mulai 2 Januari hingga 15 Januari pada tahun persekolahan berkenaan.
 
Punca Kuasa
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 - Kelonggaran Syarat Kemasukan Kanak-Kanak Di Bawah Umur Ke Tahun 1 bertarikh 7 Mei 1998.
 
Kaedah Pelaksanaan
Tarikh Kuat Kuasa : 
7 Mei 1998