Dasar Pengoperasian Kemasukan Awal Kanak-Kanak Di Bawah Umur Ke Tahun 1

There is no translation available.

Penyataan Dasar
Kemasukan awal kanak-kanak di bawah umur ke Tahun 1 pada setiap tahun persekolahan berdasarkan permohonan daripada ibubapa. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mempertimbangkan permohonan kemasukan awal bagi kanak-kanak bawah umur warganegara Malaysia yang lahir mulai 2 Januari hingga 15 Januari pada tahun persekolahan berkenaan.
 
Punca Kuasa
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 - Kelonggaran Syarat Kemasukan Kanak-Kanak Di Bawah Umur Ke Tahun 1 bertarikh 7 Mei 1998.
 
Kaedah Pelaksanaan
1.   Kanak-kanak telah mengikuti mengikuti pendidikan prasekolah / tadika.
2.  Kanak-kanak mencapai tahap yang munasabah dari segi ‘mental and reading age’.
3.  Kanak-kanak perlu menghadiri sesi modul saringan dan modul temu bual yang dikendalikan oleh pegawai di jabatan pendidikan negeri bagi memastikan kesahihan perkara 1 dan 2.
4.  Pertimbangan permohonan adalah berdasarkan merit ’case by case’ tertakluk kepada kekosongan tempat di sekolah yang dimohon.
5. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada jabatan pendidikan negeri berkenaan dengan menyertakan bersama-sama sijil lahir, surat pengesahan prasekolah / tadika dan laporan kemajuan murid yang telah disahkan.
6. Jabatan pendidikan negeri hendaklah memanjangkan semua permohonan dan dokumen sokongan kepada Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM.
7.  Semua permohonan kemasukan murid di bawah umur ke Tahun 1 hendaklah diproses oleh Jabatan Pendidikan Negeri terlebih dahulu sebelum dipanjangkan ke KPM untuk pertimbangan.
8.   Keputusan Jawatankuasa Penilaian KPM adalah muktamad.
 
Tarikh Kuat Kuasa : 
7 Mei 1998
  • Hits: 52262

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Monday 26 July 2021, 11:25:16.