• Home
  • Notifications
  • Media statement
  • Kenyataan Media: Kajian Penambahbaikan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Oleh Pasukan Petugas Khas Pendidikan Islam (PPKPI) Di Bawah Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

Kenyataan Media: Kajian Penambahbaikan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Oleh Pasukan Petugas Khas Pendidikan Islam (PPKPI) Di Bawah Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK)

There is no translation available.

km 18jun

  • Hits: 4367

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 12 August 2022, 17:01:51.