Saksikan Video Promosi Nilai Murni, Inisiatif PPPM #110 Pembangunan Nilai, Sahsiah Dan Perpaduan Sekolah

There is no translation available.

Video ini berkaitan temubual bersama ibu bapa pelbagai kaum mengenai 4 nilai teras (nilai murni dan sahsiah) yang perlu diambil perhatian oleh masyarakat mengenai kepentingan nilai murni dan sahsiah dalam membentuk modal insan yang berpengetahuan, berilmu, beretika, efektif dan berakhlak untuk memacu pertumbuhan negara bangsa yang mampan dan inklusif.

1) Kasih Sayang: Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas.

2) Hormat-Menghormati: Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial.

3) Tanggungjawab: Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

4) Kegembiraan: Keadaan hidup yang aman damai serta gembira.

Sekian, terima kasih.

  • Hits: 8051

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 22 September 2023, 15:47:27.