• Home
  • Notifications
  • Announcement
  • Urusan Kenaikan Pangkat Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (Khas) Bagi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (PT/PO) Yang Terlibat Dengan Urusan Tukar Lantik Daripada Skim Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Di KPM

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Thursday 08 June 2023, 15:53:51.