Surat Pemakluman Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil.1 2004- Kadar-Kadar Keraian Rasmi Dan SPK Bil. 1 Tahun 2014-Kadar Kelayakan Tuntutan Menjalankan Tugasan Rasmi Dan Latihan Di KPM

There is no translation available.

pdf Muat Turun Surat Pemakluman Pindaan Kepada SPK Bil.1 2004 dan SPK Bil. 1 Tahun 2014 (355 KB)