Surat Edaran Senaman Ringan Atau X-Break 15 Minit Semasa Waktu Bekerja

Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat edaran bil. JPA.SARAAN(S).223/12/8(6) bertarikh 17 April 2019 seperti di Lampiran telah memaklumkan keputusan Kerajaan yang menggalakkan semua pejabat Kerajaan dan swasta mengadakan sesi senaman ringan atau X-Break selama 15 minit setiap hari semasa hari bekerja bagi memastikan penjawat awam dan sektor swasta kekal aktif semasa waktu bekerja. 

Muat Turun Semua Fail Di Sini
  • Hits: 4973

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Saturday 24 July 2021, 22:26:15.