Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Bil. 2 Tahun 2021

There is no translation available.

 i.        Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Bil. 2 Tahun 2021;

ii.        Garis Panduan Pengurusan Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM); dan

iii.        Soalan Lazim berkaitan pelaksanaan Bantuan KWAPM.

Muat Turun  pdf di sini (10.96 MB)

  • Hits: 11776

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 27 September 2023, 14:39:40.