Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

There is no translation available.

SGM 2.0 adalah dokumen rujukan berkaitan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperlihatkan oleh guru di Malaysia.

SGM 2.0 terdiri dari dua komponen iaitu Dimensi Kompetensi dan Etika Keguruan. Dimensi Kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PdP dengan berkesan. Manakala Etika Keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat.

  archive Muat Turun Poster SGM 2.0 (16.39 MB)

 SGM 001

2. Pengguna SGM 2.0 01

3. 4 Domain 01

4. 4 Teras 01

  • Hits: 72976

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Monday 29 May 2023, 13:43:29.