Pengemaskinian Maklumat Bagi Graduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

There is no translation available.

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT BAGI GRADUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) KELUARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) YANG SEDANG DITEMU DUGA OLEH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP) SEPERTI BERIKUT:

Sukacita dimaklumkan bahawa GRADUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) KELUARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di URL egraduan.moe.gov.my bermula seperti ketetapan di bawah. Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon bagi kategori di atas sahaja. Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan. SETIAP CALON DIWAJIBKAN UNTUK MEMUATNAIK SIJIL PENGAJIAN BAGI TUJUAN VERIFIKASI


URL : egraduan.moe.gov.my

Tarikh mula : 08/07/2019

Tarikh Akhir : 26/08/2019

  • Hits: 12307

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 28 July 2021, 01:08:20.