Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Lulus Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

There is no translation available.

PENGEMASKINI MAKLUMAT BAGI CALON YANG TELAH LULUS TEMU DUGA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SEPERTI BERIKUT:

1. GURU INTERIM GRED DC41 YANG TELAH DITAWARKAN LANTIKAN TETAP DAN YANG TELAH MENAMATKAN KURSUS DALAM CUTI (KDC) DI BAWAH PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN (PDPP)

Sukacita dimaklumkan bahawa calon-calon boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat egraduan.moe.gov.my bermula seperti ketetapan dibawah. Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon bagi kategori di atas yang telah LULUS TEMU DUGA dan DIPERAKU LANTIKAN TETAP oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP). Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi eGraduan.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) di talian berikut untuk bantuan selanjutnya.

Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefon: 03-8884 7741 / 03-8884 7145 / 03-8872 1446

Terima kasih.

NOTA: Setiap calon diwajibkan untuk memuatnaik Sijil Pengajian / Sijil Ikhtisas Pendidikan bagi tujuan verifikasi

  • Hits: 6758

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Thursday 21 September 2023, 14:05:23.