• Home
  • Notifications
  • Announcement
  • Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Seperti Berikut: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Graduan Tajaan KPM)

Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Seperti Berikut: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Graduan Tajaan KPM)

There is no translation available.

Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Seperti Berikut:
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Graduan Tajaan KPM)

Sukacita dimaklumkan bahawa graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat berikut egraduan.moe.gov.my bermula seperti ketetapan dibawah. Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon bagi kategori di atas yang telah lulus temu duga dan diperaku lantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP). Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan.

Tarikh Akhir : 20/05/2021

  • Hits: 1957

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 23 July 2021, 22:19:06.