• Home
  • Notifications
  • Announcement
  • Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Seperti Berikut: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP)

Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Seperti Berikut: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP)

There is no translation available.

Sukacita dimaklumkan bahawa CALON-CALON  IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP) YANG TELAH DITEMU DUGA OLEH SPP  dan LULUS TEMU DUGA boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat berikut egraduan.moe.gov.my bermula seperti ketetapan dibawah. Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon bagi kategori di atas yang telah lulus temu duga dan diperaku lantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan.

Tarikh mula : 23/01/2020
Tarikh Akhir : 31/01/2020

 

  • Hits: 7562

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 06 July 2022, 17:12:36.