• Home
  • Notifications
  • Announcement
  • Pemakluman Pelanjutan Pelaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat Secara One-Off Bagi Pegawai Yang Telah Berada Di Gred Kenaikan Pangkat Pada Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Yang Dinaik Taraf

Pemakluman Pelanjutan Pelaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat Secara One-Off Bagi Pegawai Yang Telah Berada Di Gred Kenaikan Pangkat Pada Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Yang Dinaik Taraf

There is no translation available.

Klik pdf di sini (634 KB)  untuk muat turun.

  • Hits: 5463

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 04 August 2021, 18:01:03.
moe