Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi Dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2022

There is no translation available.

POSTER IKPM LANJUTAN

 

Jabatan Perkhidmatan Awam sedang menjalankan Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2022. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kesejahteraan psikologi dan keterlibatan pegawai awam. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu dalam mengenal pasti aspek yang perlu diberi penekanan bagi meningkatkan tahap kesejahteraan psikologi dan keterlibatan pegawai awam dalam memperkasakan perkhidmatan awam pada tahap yang terbaik.

Semua Kementerian/ Jabatan/ Agensi dalam Perkhidmatan Awam adalah DIWAJIBKAN untuk melaksanakan kajian ini bermula pada pada 1 hingga 30 September 2022.

  • Hits: 1135

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 30 September 2022, 17:15:33.