Direktori Pejabat PMO-Dasar Pendidikan Digital

There is no translation available.

SENARAI DIREKTORI
SEKRETARIAT DASAR PENDIDIKAN DIGITAL (SDPD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Bil

Jawatan

Nama   Pegawai/Jawatan Sekarang/Bahagian

No Telefon

Alamat E-mel

1.

Ketua Sekretariat

Ab Aziz bin Mamat

03-8317 9091

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Timbalan Ketua Sekretariat (Bakat)

Dr.Jeffri bin Idris

03-8317 9023

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Timbalan Ketua Sekretariat (Teknikal)

Dr. Ihsan bin Ismail

03-8317 9064

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Timbalan Ketua Sekretariat (Pengurusan)

Raja a/l Chinaya @ Sinniah

03-8317 9040

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Ketua Teras (Kemahiran Murid)

Juraidah binti Jalaluddin

03-8317 9026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Ketua Teras (Pendidik Kompeten Digital)

Azalan bin Afendi

03-8317 9037

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Ketua Teras (Kepimpinan Digital))

Siti Suhaini binti Zaharin

03-8317 9061

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Ketua Teras (Info dan infrastruktur)

Nor Diana binti Yaacob

03-8317 9118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Ketua Teras (Kandungan Digital)

Moktar bin Wahid

03-8317 9024

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Ketua Teras (Rakan Strategik)

Rohayati binti Ismail

03-8317 9069

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Setiausaha Pejabat

Mariah binti Amat Baki @ Amat Waki

03-8317 9010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Hits: 7795

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 27 September 2023, 14:39:40.