[Call For Application] Bilateral State Scholarships In Hungary For The Academic Year 2020-2021

There is no translation available.

Adalah dimaklumkan Kerajaan Hungary telah membuka permohonan untuk menaja warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program Biasiswa di bawah tajaan Bilateral State Scholarships in Hungary sesi akademik 2020/2021 bagi peringkat pengajian  seperti berikut:

 

-                      partial/semester studies

-                      full degree studies

-                      short and long-term study visits

-                      summer courses.

Sehubungan itu, kerjasama pihak YBhg. Tan Sri/ Datuk Seri/ Datuk/ Dato’/ Datin Paduka/ Prof. adalah dipohon untuk menyebarkan maklumat permohonan tersebut di Jabatan/ Bahagian/ Institusi/ Agensi masing-masing. Maklumat lanjut mengenai biasiswa boleh dilayari di laman sesawang http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants. Calon-calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan secara terus melalui laman sesawang https://scholarship.hu Calon adalah diingatkan untuk mematuhi tarikh akhir permohonan yang ditetapkan iaitu pada 27 Februari 2020  bagi pengajian 'partial/semester studies, full degree studies, study visits' manakala bagi program 'summer courses' tarikh tutup adalah pada 12 Mac 2020

Permohonan & Semakan Dibuka

  • Hits: 15641

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Tuesday 05 December 2023, 15:52:19.