Select Toggle Title Date
pdf Surat Pemakluman Pembatalan Pengecualian Penolakan Institut Latihan Awam (ILA) ( pdf, 247 KB ) (419 downloads) Popular
pdf SPI Bil 5 Tahun 2022 Pelaksanaan Penandaan Opsyen Mata Pelajaran Guru Bagi Sekolah Bawah KPM ( pdf, 3.31 MB ) (3182 downloads) Popular
pdf 5 Jadual Penetapan Kuasa (AP11) Kumpulan Wang Sekolah ( pdf, 554 KB ) (1005 downloads) Popular
pdf Pemakluman Pindaan Kadar Keraian Dan Kadar Pakej 2022 ( pdf, 355 KB ) (2827 downloads) Popular
pdf Surat dan Garis Panduan Pencegahan Penularan Jangkitan Influenza Like Illness Di Institusi Pendidikan KPM ( pdf, 92 KB ) (2079 downloads) Popular
archive SPI KPM BIL 4 TAHUN 2021 Garis Panduan Tadbir Urus Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah KPM Malaysian School Governance (MySG) (2) ( zip, 16.96 MB ) (2059 downloads) Popular
pdf Klasifikasi Fail PPD ( pdf, 4.94 MB ) (1135 downloads) Popular
pdf SPI Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2022 ( pdf, 975 KB ) (2480 downloads) Popular
pdf 4 Jadual Penetapan Kuasa (AP11) Kadar Dan Perolehan Perkhidmatan Kepakaran ( pdf, 150 KB ) (957 downloads) Popular
pdf 3 Jadual Penetapan Kuasa (AP 11) Pengurusan Perolehan Bekalan Dan Perolehan ( pdf, 629 KB ) (1126 downloads) Popular
pdf 2 Jadual Penetapan Kuasa (AP 11) Pengurusan Perolehan Kerja Dan Pembangunan ( pdf, 510 KB ) (955 downloads) Popular
pdf 1 Jadual Penetapan Kuasa (AP 11) Di Semua Bahagian Jabatan ( pdf, 1.27 MB ) (1896 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengurusan Dan Pengoperasian Institusi Pendidikan KPM ( pdf, 752 KB ) (8716 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 4 2022 Pelaksanaan Konsep Sekolahku Sejahtera Di Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 4.27 MB ) (14769 downloads) Popular
pdf SP ICT KPM BIL 1 Tahun 2022 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT KPM edaran ( pdf, 12.23 MB ) (1926 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 3 Tahun 2022 Pengoperasian Sekolah Dalam Bulan Ramadan Bagi Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan KPM ( pdf, 508 KB ) (4395 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Aktiviti Bulan Ramadan Di Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 5.54 MB ) (3975 downloads) Popular
pdf Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 ( pdf, 209 KB ) (1548 downloads) Popular
pdf SPI Bil 3 Tahun 2022 Berkaitan Penggunaan Buku Aktiviti, Buku Kerja dan buku Latihan di Sekolah Rendah Selaras Dengan Pelaksanaan KSSR (semakan 2017) ( pdf, 737 KB ) (6343 downloads) Popular
pdf TATACARA PENGURUSAN PERUNTUKAN PIP ( pdf, 285 KB ) (730 downloads) Popular

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Monday 15 August 2022, 16:38:39.