Select Toggle Title Date
pdf Surat Siaran KPM Bil 3 Tahun 2022 Pengoperasian Sekolah Dalam Bulan Ramadan Bagi Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan KPM ( pdf, 508 KB ) (5783 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Aktiviti Bulan Ramadan Di Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 5.54 MB ) (5212 downloads) Popular
pdf Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 ( pdf, 209 KB ) (2470 downloads) Popular
pdf SPI Bil 3 Tahun 2022 Berkaitan Penggunaan Buku Aktiviti, Buku Kerja dan buku Latihan di Sekolah Rendah Selaras Dengan Pelaksanaan KSSR (semakan 2017) ( pdf, 737 KB ) (11246 downloads) Popular
pdf TATACARA PENGURUSAN PERUNTUKAN PIP ( pdf, 285 KB ) (1235 downloads) Popular
pdf TATACARA PENGGUNAAN WARAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN PIP ( pdf, 173 KB ) (857 downloads) Popular
pdf TATACARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN IP DI KPM ( pdf, 3.86 MB ) (882 downloads) Popular
pdf TATACARA PENGGUNAAN WARAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN PIP ( pdf, 173 KB ) (729 downloads) Popular
pdf TATACARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN IP DI KPM ( pdf, 3.86 MB ) (919 downloads) Popular
pdf PERUNTUKAN KECEMASAN UNTUK KERJA KERJA PENYELENGGARAAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( pdf, 1.19 MB ) (1041 downloads) Popular
pdf PERMOHONAN PENYALURAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPADA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2021 ( pdf, 400 KB ) (1072 downloads) Popular
pdf PERMOHONAN PENYALURAN PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN BUKAN SEKOLAH KEPADA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2021 ( pdf, 622 KB ) (778 downloads) Popular
pdf PENYALURAN WARAN PERUNTUKAN BAGI PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENDIDIKAN ( pdf, 270 KB ) (865 downloads) Popular
pdf PENGGUNAAN BORANG BERKAITAN PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENDIDIKAN ( pdf, 607 KB ) (1153 downloads) Popular
pdf PENETAPAN PENYELARASAN ADUAN ( pdf, 2.42 MB ) (827 downloads) Popular
pdf PELAPORAN PRESTASI PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI TAHUN 2021 (2021 1618969339974) ( pdf, 1.30 MB ) (798 downloads) Popular
pdf KEPERLUAN DOKUMEN BAGI PELAKSANAAN KERJA KERJA PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISAN ( pdf, 374 KB ) (848 downloads) Popular
pdf Garis Panduan LAFAS (Laporan Observasi Pengguna Fasiliti) ( pdf, 2.61 MB ) (1438 downloads) Popular
pdf SPI KPM Bil. 2 Tahun 2022 Garis Panduan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pendidikan (Penggal, Hari Dan Cuti Sekolah) 1998 (Pindaan) 2021 (1) ( pdf, 5.71 MB ) (22769 downloads) Popular
pdf SPI KPM Bil. 1 Tahun 2022 Garis Panduan Pelantikan Dan Pengurusan Guru Data Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan KPM ( pdf, 1017 KB ) (14934 downloads) Popular

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Tuesday 21 March 2023, 14:12:51.