Select Toggle Title Date
pdf Surat Siaran KPM Bil 4 Tahun 2023 Pelaksanaan Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Inggeris Pusat Tingkatan Enam Tahun 2023 ( pdf, 1.52 MB ) (1296 downloads) Popular
pdf Surat Tatatcara Penerimaan Hadiah Dan Terma Rujukan ( pdf, 635 KB ) (827 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pemakaian Baju Korporat Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2023 ( pdf, 2.32 MB ) (4792 downloads) Popular
pdf Viii AP11 Perolehan Kerja Dan Pembangunan (Ogos 2023) ( pdf, 1.33 MB ) (509 downloads) Popular
pdf Vii AP11 Pengurusan Perolehan Dan Bekalan Perkhidmatan (Ogos 2023) ( pdf, 1.52 MB ) (578 downloads) Popular
pdf SPI KPM Bilangan 10 Tahun 2023 Garis Panduan Pengurusan Dan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Tahfiz Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 14.02 MB ) (1217 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Pasukan Pelaksana Sistem eP Bilangan 3 Tahun 2023 ( pdf, 4.38 MB ) (945 downloads) Popular
pdf SPLP Bil 1 Tahun 2023 Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah Bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Mulai Kalendar Akademik Sesi 20232024 ( pdf, 153 KB ) (1882 downloads) Popular
pdf SPI KPM Bilangan 9 Tahun 2023 Garis Panduan Lawatan Murid Sekolah Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2023 ( pdf, 950 KB ) (15814 downloads) Popular
pdf SPP KPM Bil 2 Tahun 2023 Garis Panduan Permohonan Pekerjaan Luar Bagi Pegawai Di Bawah KPM ( pdf, 10.23 MB ) (4347 downloads) Popular
pdf KIT PTTS 2 0 Edisi 2 ( pdf, 9.75 MB ) (966 downloads) Popular
pdf Viii AP11 Perolehan Kerja dan Pembangunan (Jun 2023) ( pdf, 1.35 MB ) (949 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 3 Tahun 2023 Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Luar Semasa Cuaca Panas Terkini ( pdf, 2.43 MB ) (3255 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 3 2023 GP Pelaksanaan Aktivii Luar Institusi KPM Semasa Cuaca Panas ( pdf, 2.18 MB ) (935 downloads) Popular
pdf SPP KPM Bil 1 Tahun 2023 GP Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik Bagi Pegawai Pegawai Di Bawah KPM ( pdf, 6.23 MB ) (3075 downloads) Popular
pdf SPI Bilangan 8 Tahun 2023 Garis Panduan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini Menengah Atas Dan Kurikulum Tingkatan Enam Dini ( pdf, 6.94 MB ) (3457 downloads) Popular
pdf Vii AP11 Perolehan Dan Bekalan Perkhidmatan(April 2023) ( pdf, 1.43 MB ) (1312 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 1 Tahun 2023 GP Penutupan Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Semasa Cuaca Panas ( pdf, 3.28 MB ) (4652 downloads) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil 2 Tahun 2023 Garis Panduan Pencegahan Penularan COVID 19 Di Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia ( pdf, 1.99 MB ) (2903 downloads) Popular
pdf Surat Siaran Iklan TBBK PPP AKP Fasa 2 (Julai Disember) 2023 ( pdf, 10.81 MB ) (4032 downloads) Popular

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 27 September 2023, 14:39:40.