Select Toggle Title Date
pdf Jadual AP11 2020 Bagi Bahagian Pembangunan – Seksyen Bayaran (130305) ( pdf, 394 KB ) New
pdf 1. Surat Edaran ( pdf, 1.55 MB ) (554 downloads) Popular
pdf 2. Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 6.78 MB ) (237 downloads) Popular
pdf 3. P. U. (B) 485 - Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 5 ( pdf, 564 KB ) (194 downloads) Popular
pdf 4. AM2.7 Pelupusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 1.56 MB ) (137 downloads) Popular
pdf 5. Akta 672 - Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 ( pdf, 2.10 MB ) (93 downloads)
pdf 6. Akta 127 - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ( pdf, 118 KB ) (69 downloads)
pdf Klasifikasi Fail Kolej Matrikulasi ( pdf, 57.19 MB ) (58 downloads)
pdf Arahan Pegawai Pengawal (APP) KPM Tahun 2020 ( pdf, 7.61 MB ) (1947 downloads) Popular
pdf SPK BT 20 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Kepada Murid Di Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR) Dan Sekolah Swasta (Persendirian) ( pdf, 1.61 MB ) (281 downloads) Popular
pdf SPK BT 19 : Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan Kepada Murid Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan ( pdf, 1.64 MB ) (673 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 3.11 MB ) (140 downloads) Popular
pdf Borang Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 563 KB ) (97 downloads)
pdf Surat Siaran Bilangan 16 Tahun 2019: Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Melayu kepada Murid Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Mulai Tahun 2020 ( pdf, 345 KB ) (1383 downloads) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 15 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi Mata Pelajaran Aliran Kemahiran Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020 ( pdf, 228 KB ) (425 downloads) Popular
pdf Buku Kod Perakaunan KPM Tahun 2020 ( pdf, 75.24 MB ) (412 downloads) Popular
pdf Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) Tahun 2020 Bagi Sekolah Kerajaan (SK) Dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) ( pdf, 449 KB ) (6077 downloads) Popular
pdf Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2019 : Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi ( pdf, 121 KB ) (919 downloads) Popular
pdf Klasifikasi Fail Sekolah ( pdf, 8.45 MB ) (12959 downloads) Popular
pdf Pelaksanaan Peluasan Pelantikan Warden Asrama Kepada Semua Kakitangan Bukan Guru Gred 19 Dan Ke Atas Di Sekolah Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 655 KB ) (3297 downloads) Popular

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Thursday 23 January 2020, 16:53:38.