• Home
  • Public
  • SPM Repeat (SPMU) and SPM Private Candidates

SPM Ulangan (SPMU) dan SPM Calon Persendirian

There is no translation available.

Bagaimanakah cara untuk mengambil Peperiksaan SPM Ulangan (SPMU)

Untuk makluman, tuan/puan boleh mengambil peperiksaan pada tahun 2019.  Pendaftaran peperiksaan SPM Ulangan akan dibuka pada 1 sehingga 31 Mac 2019. Sila hubungi Jabatan Pendidikan Negeri yang berhampiran untuk urusan pendaftaran, bayaran dan untuk mendapatkan panduan selanjutnya. 

Sebarang pertanyaan boleh berhubung di talian 03-88843787 / 03-88843745 / 03-88843785.

Bagaimanakah untuk mendaftar SPM Calon Persendirian

Untuk makluman, calon hendaklah mencapai umur 16 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan. 

Sehubungan dengan itu, calon sekolah dan calon persendirian yang pertama kali mendaftar untuk peperiksaan SPM hendaklah mendaftar enam (6) mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam (wajib untuk calon yang menganut Agama Islam) atau Pendidikan Moral (wajib untuk calon yang tidak menganut Agama Islam).

Pendaftaran boleh dibuat di Jabatan Pendidikan Negeri di mana tuan ingin duduki peperiksaan. Pendaftaran bermula pada 1 hingga 31 Mac 2019.  Sebarang pertanyaan boleh hubungi di talian 03-88843785 / 0388843787.

  • Hits: 214232

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Tuesday 05 December 2023, 15:52:19.