Pembekalan Buku Teks

There is no translation available.

1. Pembekalan buku teks yang tidak mencukupi / tidak menepati bilangan seperti yang dimohon.

Hubungi Penyelia SPBT di PPD / JPN untuk tindakan susulan.

2. Pembekalan buku teks yang lambat diterima / tidak mengikut masa seperti yang dijadualkan.

Hubungi Penyelia SPBT di PPD / JPN untuk tindakan susulan.

3. Berkaitan SOP Skim Pinjaman Buku Teks:

 • kelayakan penerima skim pinjaman buku teks.

  • Dasar kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks adalah 100% kepada murid yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia.

 • tatacara murid yang berpindah sekolah / antara negeri (zon yang berbeza)

  • Murid dibenarkan membawa buku teks ke sekolah baharu.

 • penerimaan buku lusuh

  • Laporkan kepada pengurusan SPBT sekolah untuk penggantian set buku teks yang lain.

 • stok buku teks di sekolah tidak mencukupi.

  • Hubungi Penyelia SPBT di PPD / JPN untuk tindakan susulan.

 • Hits: 14953

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Saturday 03 June 2023, 16:23:20.