Loading...

Folder Pengurusan Rekod

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Klasifikasi Fail PPD ( pdf, 4.94 MB ) (4481 downloads) Popular
document SENARAI JURULATIH UTAMA (JU) BENGKEL PENYEDIAAN KLASIFIKASI FAIL (KF) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) ( doc, 125 KB ) (3860 downloads) Popular
spreadsheet Senarai Jurulatih Utama (JU) Klasifikasi Fail Sekolah ( xlsx, 75 KB ) (3868 downloads) Popular
pdf Klasifikasi Fail Kolej Matrikulasi ( pdf, 57.19 MB ) (2538 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 3.11 MB ) (7023 downloads) Popular
pdf Borang Pelantikan Pegawai Pengelas (Mei 2019) ( pdf, 563 KB ) (5112 downloads) Popular
pdf Klasifikasi Fail Sekolah ( pdf, 8.45 MB ) (153413 downloads) Popular
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (3770 downloads) Popular
document Borang Lantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)/Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) ( doc, 41 KB ) (6935 downloads) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod KPM ( pdf, 3.07 MB ) (4466 downloads) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Rekod dengan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 5.67 MB ) (7325 downloads) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 5.15 MB ) (3136 downloads) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 4 Tahun 2015 ( pdf, 157 KB ) (2249 downloads) Popular
pdf Panduan Pemindahan Rekod Awam 2016 ( pdf, 407 KB ) (2537 downloads) Popular
pdf Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam ( pdf, 91.01 MB ) (3245 downloads) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 504 KB ) (2348 downloads) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 ( pdf, 411 KB ) (27820 downloads) Popular
pdf Surat Kementerian Kewangan Bertarikh 3 November 1993 Pelupusan Bahan Bahan Bercetak dan Kertas Terpakai ( pdf, 12 KB ) (2098 downloads) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 124 KB ) (1738 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 1.64 MB ) (2641 downloads) Popular

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 22 March 2023, 08:40:51.