Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)

There is no translation available.

Latar Belakang Jawatankuasa PEMANDU ICT (JPICT)

Semua bahagian di KPM dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT KPM bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan projek ICT KPM berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM.

TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPM dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

Mesyuarat JPICT

Bahagian/Jabatan/Agensi yang bercadang memohon kelulusan perolehan projek ICT di mesyuarat JPICT agar menghantarnya kepada Urus Setia JPICT KPM melalui Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Maklumat. Kertas yang diterima melewati tarikh akhir penghantaran kertas permohonan yang telah ditetapkan akan dibawa ke mesyuarat yang seterusnya.

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dan Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) yang dicadangkan seperti berikut :

BIL MESYUARAT TARIKH AKHIR KEMUKAKAN PERMOHONAN MESYUARAT JTI MESYUARAT JPICT
1 Bil. 1/2018 - - -
2 Bil. 2/2018 - - -
3 Bil. 3/2018 - - -
3 Bil. 4/2018 - - -

Pekeliling Tadbir Urus JPICT KPM

Pekeliling Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sila Klik di sini .

Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT

Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sila Klik di sini

Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

 Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek Ict
Sila Klik di sini
 

Format Slaid Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

Format Slaid Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek Ict

Sila Klik di sini

Hubungi Kami

Sebarang kertas kerja atau pertanyaan mengenai JTI dan JPICT boleh dikemukakan kepada e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URUS SETIA JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTI) & JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

URUS SETIA
JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTI) & JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tel: 03-8884 3572 / Fax: 03-8889 5244

Penulis Berita: Bahagian Pengurusan Maklumat

  • Hits: 835
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Friday 20 September 2019, 19:07:51.