Pekeliling & Garis Panduan

There is no translation available.

Semua permohonan bagi melaksanakan projek ICT juga perlu terlebih dahulu merujuk kepada: 

1. Surat Pekeliling Am (SPA) Bil. 3 Tahun 2015: 
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam
  pdf Muat Turun (570 KB)
2. Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2022: 
Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian Pendidikan Malaysia 
  pdf Muat Turun (12.23 MB)
3. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013: 
Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecomunication Technology (ICT) Kerajaan 
  pdf Muat Turun (1.31 MB)



   




  • Hits: 12555

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Tuesday 05 December 2023, 15:52:19.