Latar Belakang Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)

There is no translation available.

Semua bahagian di KPM dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT KPM bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan projek ICT KPM berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM.
TUJUAN - Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT KPM dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

  • Hits: 7637

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Thursday 07 December 2023, 09:12:45.